De activiteiten van Stichting Kunstcentrum de Kolk worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van een grote groep donateurs, zowel particulieren als bedrijven. Aangezien de Kolk gerund wordt door uitsluitend vrijwilligers komen alle inkomsten direct ten goede aan de kunst en de kunstenaars.

ONZE MISSIE VINDT U HIER

ONS ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2020 VINDT U HIER

ONS ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2019 VINDT U HIER

DE JAARREKENING OVER 2019 VINDT U HIER

DE JAARREKENING OVER 2018 VINDT U HIER

ONZE STATUTAIRE DOELSTELLING VINDT U HIER

DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VINDT U HIER